52Noord

Marcia Mulder (Deventer,1968) studeerde af aan de TU Delft, Bouwkunde met als afstudeerrichting: ontwerpprocessen, functionele analyse en computertoepassingen. Het afstudeerthema was hergebruik van industriegebieden welke resulteerde in het ontwerp van een onderzoekcentrum op Svalbard (Noorwegen) in samenwerking met NTH Trondheim waar ze 1 jaar gestudeerd heeft bij professor Elin Corneil.

In 1994 trad ze in dienst bij ‘Harmonische Architectuur’ hier heeft ze 14 jaar gewerkt aan een groot scala van projecten. Waaronder luxe villa’s, landhuizen, sociale woningbouw, zorgwoningen, restauratie, renovaties en hergebruik van kloosters, kuuroorden, kantoorgebouwen als de bouw van enkele culturele gebouwen waaronder een museum en een landgoedwinkel.

In 2009 is ze haar eigen bureau 'Architectenbureau 52NOORD' gestart. 52Noord staat voor architectuur welke zowel gerelateerd is aan de plek, als een connectie heeft met de wereld. Haar missie is een bureau zonder dogma’s met architectuur gekoppeld aan de gebruikers en verweven met de plek. De architectuur is soms terughoudend, soms expressief maar altijd intens, karaktervol en eigen. Juist karakter, het creëren van bijzondere plekken, samen met praktische flexibiliteit, multifunctionele hoofdvolumes, kenmerken duurzaamheid. De ontwerpen hebben altijd een interne vrijheid en onafhankelijkheid

Werkwijze

Het ontwerpproces is onderverdeeld in een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een bouwvergunningsfase.
Het bouwproces is onderverdeeld in een bestekfase, een werkvoorbereidingsfase, een bouwbegeleidingsfase en een opleveringsfase.
In overleg met de opdrachtgever worden per fase de te verrichten werkzaamheden besproken, niet alle fases zijn altijd noodzakelijk.
In deze fases wordt natuurlijk ook de inventarisatie bij de gemeente meegenomen als het samenwerken met andere deskundigen zoals constructeurs, bouwfysisch adviseurs, historici, landschapsarchitecten, stedenbouwers, interieurarchitecten, tekenbureau’s, bouwers en ook met andere architecten. Zo blijft er een open view en kunnen we toewerken naar een optimaal resultaat.

Filosofie

Ontwerpen gaat over het samenwerken met je opdrachtgevers, tijd nemen voor gesprekken en het samen onderzoeken. De ideeën te vatten in structuren en tekeningen, elkaar te verrassen. Waarbij een eerste gesprek natuurlijk altijd vrijblijvend is.

Ontwerpen is het vinden van vrijheid, in het programma van eisen, in de structuur, in de plattegrond, in het gebruik ook denkend aan de toekomst.

Ontwerpen is het leggen van relaties met de plek, de aanwezige natuur, de historische sociale en culturele aspecten. Het geven van eigenheid en karakter aan het ontwerp afhankelijk van de situatie soms expressief en vaak terughoudend.

Bij restauratie en renovatie gaat het altijd om de balans te vinden tussen het bestaande en de toevoeging. Indien er een duidelijk hedendaagse aanpassing plaats vind moet deze van grote eenvoud zijn en recht doen aan het bestaande. Kleine aanpassing zullen daarentegen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stijl aangepast worden waardoor het niet de aandacht afleidt van het grote geheel.


Karaktervol, Respect voor Cultureelerfgoed, Flexibel, Duurzaam