Privacyverklaring

Privacyverklaring van Architectenbureau 52Noord (oktober 2018)

 

Architectenbureau 52Noord acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en voldoet aan de bepalingen van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In dit privacyverklaring willen wij daarom helder en transparant informatie geven over de wijze waarop 52Noord persoonsgegevens van relaties, klanten, leveranciers en van bezoekers van onze website verwerkt.

 

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens

 

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening naar u toe te waarborgen. Wij verzamelen, bewaren en verwerken contactgegevens zoals uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres voor de volgende doeleinden:

 

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandeling van uw aanvraag en het informeren over het verloop daarvan;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het informeren van onze relaties over onze diensten en producten.

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

 

De diverse contact- en persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat u:

 

  • Een dienst of product van 52Noord afneemt;
  • Contact met 52Noord voor architectuur hebt opgenomen. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook wanneer u ons via e-mail benadert,  gebruik maakt van onze website of ons via de sociale media benadert.
  • Zelf op enigerlei wijze bij ons informatie opvraagt.

 

Publiceren van de verzamelde gegevens

 

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen dienst of product. 

 

Gegevens websitebezoek

 

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Die kennis wordt gebruikt om na te gaan hoe bezoekers onze website benaderen en om onze website daartoe te optimaliseren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  52Noord heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt niet meegegeven. 52Noord  heeft Google geen toestemming gegeven, via 52Noord verkregen, Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn zelf afkomstig zijn. 

Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen.

 

 

Beveiliging

 

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, treft 52Noord  voor architectuur technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen hebben een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Bij gegevensoverdracht via de website maken wij gebruik van het SSL - veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt bijvoorbeeld door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging bij het online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld worden verzonden is zichtbaar in de statusbalk van uw browser door het symbool van een sleutel of gesloten slot.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens

 

Op uw aanvraag hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of verwijderen. Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u uw aanvraag richten aan: Architectenbureau 52Noord of via e-mail naar marcia.mulder@52n.nl onder vermelding van “AVG-verzoek”.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

52Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien 52Noord een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop 52Noord uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.