Reestkerk te Oud Avereest

Leegstand voorkomen door multi inzetbaarheid 

De huidige kerk van Oud Avereest is gebouwd in 1853 iets lager gelegen dan de oorspronkelijke houtenkerk. De eerste kerk is waarschijnlijk gebouwd in 1236 ter plaatse van het huidige kerkhof. Naar de kerk leidde een netwerk van kerkpaden. Een van deze paden is in 2000 hersteld.

De kerk vormt een ensemble met de aan de overkant gelegen boerderij. Deze werd gebouwd voor de pastoor en doet nu dienst als informatiecentrum van het Overijssels landschap.

Lager gelegen ligt de rivier de Reest in het Reestdal.

Na de fusie van de Nederlandse Hervormde gemeente Oud Avereest/Balkbrug en de Gereformeerde gemeente Balkbrug is er gekozen om naast kerkdiensten de kerk open te stellen voor nieuwe activiteiten. Hiervoor was de huidige kerk te klein en uitbreiding noodzakelijk. De exploitatie van de nieuwbouw vindt nu plaats door ‘De Vrienden van de Reestkerk’. Juist door uitbreiding is de kerk behouden en nuttig voor de samenleving.

Het programma vroeg om grote ruimtes als ontvangst na een concert, kleine ruimtes voor nevendiensten tijdens een kerkdienst, sfeervolle ruimtes voor een trouwerij en ook moeten de ruimtes geschikt zijn voor een begrafenis.

Bovendien vroeg men om een onderhoudsvrij gebouw aangezien de huidige kerk, een monument is en in onderhoud kostbaar wat veel vraagt van de vrijwilligers.

Voor de uitbreiding van de kerk is in samenwerking met de gebruikers en het Steunpunt Oversticht gekozen voor een plattegrond welke gelijk is aan de bestaande kerk.Ondergeschikt in hoogte, sober. Het huidige beeld vanaf de monumentale kerk in het landschap is vanaf de weg niet aangetast en ook vanuit het interieur van de kerk wordt het zicht naar buiten via de gotische ramen niet gehinderd.

De materialisering gebeurt met de zelfde materialen als de huidige kerk, baksteen, zink en een grijze keramische pan, maar dan met eigentijdse details. De kerk is verheven en verticaal gericht, de aanbouw is aards met horizontale banden in het metselwerk en in het dak door middel van de verholen goot. Het dak lijkt iets verheven van de baksteenmuren door de terugliggende zinkenband.

De ramen zijn groot en eenvoudig waardoor de zichtlijnen op de omgeving  superieur zijn. Terwijl men in de kerk naar binnen gericht is, is men vanuit de nieuwbouw op elk punt van de ruimte zich bewust van de omgeving. En ontstaat er naast trots voor de kerk trots voor het omliggende landschap.

Dank aan de vele vrijwilligers met wie het prettig samenwerken was.

Voor meer informatie zie publicaties

Gegevens:
Opdrachtgever: Protestante gemeente Oud-Avereest
Architect: Marcia Mulder 52Noord
BB toets en EPC berekeningen: Bartels Ingenieursbureau
Bouwkundig tekenwerk: Bartels Ingenieursbureau
Constructie: Bartels Ingenieursbureau
Aannemer: Aannemersbedrijf Batterink
Bouwbegeleiding: Jan Dunning
Foto's: Berder Brand, Piet Spoelstra