Wilpsche stoomhoutzagerij

status: Voorlopig Ontwerp, zie 1e impressies

 

Opdracht voor de restauratie van de houtzagerij en het terugbrengen van de Stoomhoutzagerij.

De Stichting Stoomhoutzagerij Wilpschedijk  heeft als doelstelling het promoten van het ambacht, niet alleen van houtbewerking, maar ook andere ambachten. Zij faciliteert dit door terrein en gebouwen ter beschikking te stellen aan vrijwilligers of professionele ondernemers die een ambacht beoefenen. Zij wil de regionaal aanwezige kennis verzamelen, instandhouden en doorgeven aan de jeugd.  Zij organiseert groeps- en priverondleidingen en de lokaal vervaardigde producten worden verkocht. 

Een typische rondleiding kan bestaan uit een demonstratie in DE ZAGERIJ, klompenmaken, een demonstratie houtzagen en zagenslijpen in DE ZAGERIJ en HET STOOMGEBOUW en als afsluiting een demonstratie destileren op de verdieping van HET STOOMGEBOUW. Na afloop bestaat de gelegenheid om in HET KISTENGEBOUW de showroom annex winkel de producten te kopen en in het cafe restaurant koffie te drinken, te proeven en te lunchen.

In HET STOOMGEBOUW wordt de originele verticale raamzaag met stoomaandrijving inclusief bestaand gebouw (bestaande uit traditionele gebinten) weer geïnstalleerd. Het houtverwerkingsprocesvan boomstam naar plank is duidelijk zichtbaar aan de kant van de Wilpsedijk en fungeert als uithangbord. Naast de aandrijving van de raamzaag, zal de stoommachine ook een ouderwetse houtbewerking en smederij aandrijven. In dit gebouw zal ook de destileerderij, die ook op stoom werkt, geplaats worden.

Duurzaamheid/Circulair

Zit in de wortels,  haarvaten en vezels van de houtzagerij. Immers, vroeger werd alles gebruikt en herbruikt en er was nauwelijks afval. Deze duurzaamheid komt nu tot uiting door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (hout), waarbij de spaanders gebruikt worden voor energie voor de stoommachine en verwarming. De schors wordt tot biomassa omgevormd en wordt gebruikt voor de opwekking van electrische energie via de stoommachine.

Het bestaande hout en de voorraad aluminium kozijnen en isolerende glas wordt hergebruikt in plaats van ten koste van veel energie weer om te smelten. De ramen worden gevormd tot glazen puien en in alle nieuwe en bestaande gebouwen. Zij zijn het herkenbaar signatuur  van de houtzagerij. Ondanks de veelheid aan vormen van gebouwen ontstaat door de systematische wijze van toepassen een samenhangende eenheid.

 

Architect:                          52Noord, Marcia Mulder

 

Opdrachtgever:               Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk   www.wilpschedijk.nl

 

Constructeur:                 JVZ Ingenieurs Deventer

 

Landschapsarchitect:     Studio Landmark, www.studiolandmark.nl

 

Bouwbesluit adviseur:   conStabiel Velp

 

Aannemer:                      PHB Deventer

 

Installateur:                     Van Dalen Installatietechniek Twello

 

Machinebouw:                 Eijsink Machinefabriek Deventer

 

Hellenddak beveiliging:   Flesst

 

Foto’s:                             Marcia Mulder