Wilpsche stoomhoutzagerij

In 2015 is de Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk opgericht om de verpauperde houtzagerij uit 1916 te behouden door aandacht te vestigen op industrieel erfgoed en ambachten uit de 20 e  eeuw.

Zowel de bouw van de gebouwen als de ambachten worden uitgevoerd door vrijwilligers met minimale ondersteuning van professionals.

 

Ambachten: houtbewerking, smederij, distilleerderij, stoommachines en de klompenmakerij van Bertus Roesink.

 

De oorspronkelijke houtzagerij is een gemeentelijk monument en wordt op dit moment  2020/21 gerestaureerd met een subsidie van de Provincie Gelderland.

Een van de onderdelen is het terugbrengen van de daklichten, zoals het restaureren van de schuifdeuren.

Het is een circulair project: waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van 2e hands producten, aangevuld met hout van de eigen zagerij.

 

Momenteel  2021 wordt er gewerkt aan een nieuw gebouw De hoge loods.

Het was mogelijk een partij oude houten spanten te kopen en daaruit is het idee ontstaan om ze te gebruiken achter de gele loods.

Op de begane grond ligt hout te drogen en staan de grotere voertuigen, boven vindt houtbewerking plaats.

De 2e hands ramen zijn geplaatst in de beide topgevels en aan de buitenzijde is een tweede gevel laag aangebracht bestaand uit verticale houten delen.

Ook zijn betonnen perronelementen hergebruikt voor de parkeerplaatsen.

Ter plaatse van de berkenbomen is een wadi voor afvoer hemelwater

 

In de zomer 2021 heeft is de renovatie van de droogloodsen gestart. Deze worden ontwikkeld als ateliers. De houtengebinten steunen af d.m.v. staal op de 2ehands geïsoleerde betonplaten met grindafwerking. Het dak is voorzien van nieuwe geïsoleerde panelen.

De gevels bestaan uit een combinatie van de hergebruikte grindpanelen , gestapelde 2e hands aluminium kozijnen en hout van de zagerij.

 

Gegevens: 

Architect: 52Noord, Marcia Mulder

Opdrachtgever: Stichting Stoomhoutzagerij WilpscheDijk  www.wilpschedijk.nl

Constructeur: JVZ IngenieursDeventer

Landschapsarchitect: Studio Landmark, www.studiolandmark.nl

Bouwbesluit adviseur: conStabiel Velp

Aannemer: PHB Deventer

Installateur: Van Dalen Installatietechniek Twello

Machinebouw: Eijsink Machinefabriek Deventer

Hellenddakbeveiliging: Flesst

Foto’s: Marcia Mulder